Jak działamy
Jeśli potrzebujesz wsparcia sprzedaży, kompleksowego wprowadzenia Twojej marki, produktu lub usługi na rynek niemiecki, pomocy w zorganizowaniu biura oraz zdobyciu niezbędnych certyfikatów dla Twojej branży w Niemczech, posiadamy wszystkie narzędzia i kontakty, aby wprowadzić Twój biznes na nowe rynki i zadbać o jego dalszy rozwój.
Wspólnie określimy cele, intensywność współpracy i zdefiniujemy, w jakim zakresie mamy przeprowadzać usługi dla Twojej firmy. Przeprowadzimy analizę potencjału produktów lub usług pod kątem możliwości wejścia na rynek niemiecki, zrobimy rozpoznanie wśród potencjalnych zleceniodawców z naszej bazy kontaktów pozyskując w ten sposób wstępne zapytania ofertowe i wspólnie utworzymy plan działań na kolejne miesiące współpracy.
Nawiążemy bezpośredni kontakt ze znaczącymi decydentami w przedsiębiorstwach niemieckich będących w bazie kontaktów Mazur Consulting prezentując Twoją usługę lub produkt i będziemy towarzyszyć zarówno Tobie, jak i Twoim zleceniodawcom w procesie podejmowania decyzji.
Będziemy prowadzić dokładną dokumentację wszystkich naszych działań, co umożliwi rzetelne raportowanie, a co za tym idzie przejrzystość naszej pracy. Dzięki temu zyskasz poczucie bezpieczeństwa i kontrolę nad harmonogramem i wydatkami.


Przygotowanie
Analiza potencjału produktów/ usług klienta na rynku niemieckim
Badania rynku dot. możliwości wejścia na rynek niemiecki
Utworzenie bazy klientów
Sporządzanie planu działaniaWdrożenie
Ustalenie terminów spotkań z klientami
Udział w targach branżowych
Spotkania z potencjalnymi klientami
Sporządzenie ofertZlecenie sprzedaży
Ustalenie warunków umowy
Finalizacja sprzedażyUsługi posprzedażowe
(opcjonalnie)
Planowanie dostaw
Organizacja i koordynacja dostaw

Po podpisaniu umowy i opiece nad jej realizacją będziemy dalej kontynuować prace nad Twoim projektem. Będziemy kontaktować się z klientami i pozyskując nowe informacje na temat ich potrzeb zadbamy o kolejne umowy sprzedaży.

Stała i owocna współpraca długoterminowa jest naszym ostatecznym celem.